Leilighet 2-3

Om leiligheten

BRA: 81,3 m²
BALKONG: 24,5 m²
2 SOVEROM

Felleskost/mnd.: kr. 12 615

Innskudd: kr. 2 275 000
Fellesgjeld: kr. 1 975 000
Omkostninger: kr. 16 460
Totalpris*: kr. 4 266 460

*Totalpris inkl. innskudd, andel fellesgjeld og omkostninger

Månedlige felleskostnader inkluderer

Forutsettinger for ovennevnte kalkyle:Basert på lån (50 % av totalkostnad), 2,4 % flytende rente, 15 års avdragsfrihet. Løpetid 40 år. Det tas forbehold om endring i stipulerte felleskostnader, gebyr og rentesats.Omkostninger består av andelskapital kr 5000,- + gebyr for pant kr 480,- + gebyr for hjemmel kr 480,- + etableringskostnad borettslaget kr 10.000,- + stiftelsesomk sameie kr 500,-- Brutto bokostnader er felleskostnader + renter andel fellesgjeld. Avdrag fellesgjeld kommer i tillegg i år 16. Netto bokostnader er fratrekk skattelette rentekostnad andelfellesgjeld, og forutsetter skattepliktig inntekt.